خدمات درمانی بیماری های نشیمنگاه و دستگاه تناسلی

درمان کلیه بیماری مقعدی و تناسلی زیر با دارو و لیزر

 

1- هموروئید ترومبوزه ( هموروئید بیرونی )
2- هموروئید داخلی ( بواسیر)
3- شقاق یا فیشر
4- سینوس مویی یا کیست پیلونیدال
5- آبسه مقعدی
6- یبوست یا خشکی مزاج
7- کولیت روده
8- زگیل تناسلی